بستن
حافظ خوان شهر ما پرده نشین غیب شد

حافظ خوان شهر ما پرده نشین غیب شد


جهان یادگارست و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی


به نام نکو گر بمیرم رواست

مرا نام باید که تن مرگ راست


#تسلیت_به_ایران

حافظ خوان شهر ما پرده نشین غیب شد
تسلیت به مردم هنرمند و هنر دوست ایران زمین
#ستاره_باران
#مجتمع_ستاره_باران
#هر_خرید_یک_تفریح
#هر_تفریح_یک_خاطره
#ستاره_باران_بارانی_از_خاطره

آخرین اخبار

سال نو مبارک

روز معلم

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین