بستن
مخاطب‌شناسی سینما هنر و تجربه

مخاطب‌شناسی سینما هنر و تجربه

همشهری گرامی،
با کلیک بر روی لینک پرسشنامه مخاطب‌شناسی سینما هنر و تجربه با هدف آگاهی و شناخت مخاطبان سینمای هنر وتجربه طراحی گردیده است. با توجه به آن که در پرسشنامه پیش رو نیازی به درج مشخصات فردی نمی باشد از این رو همکاری شما می تواند ما را در دستیابی به نتایج مطلوب یاری رساند. امید است که نتایج حاصل شده بتواند به شناخت بهتر سلایق و علایق مخاطبان این ژانر از سینما کمک کند.

آخرین اخبار

سال نو مبارک

روز معلم

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین